Logg inn
Kom i gang nå

Vilkår og betingelser

Sist oppdatert: 30. mars 2017

Introduksjon

Følgende vilkår og betingelser (“Vilkår”) er en juridisk avtale mellom deg (“deg”, “din”) og SumUp Payments Limited (“SumUp”, “vi”, “vår” eller “oss”) som styrer bruken din av vår betalingsbehandling og andre tjenester, vår mobilapplikasjon (“App” eller “Programvare”) og hvilken som helst versjon av våre enheter som aksepterer kort (“Terminal”) (sammen, “Tjenestene”).

SumUp er autorisert av FCA (Financial Conduct Authority) under Electronic Money Regulations 2011 og er et selskap med begrenset ansvar innlemmet i England og Wales med registrert nummer 07836562, og med sitt registrerte kontor på 32-34 Great Marlborough Street, London W1F 7JB, Storbritannia.

Denne avtalen er delt inn i tre deler: Del en beskriver alle vilkårene som gjelder for din bruk av tjenestene. Del to beskriver alle vilkårene som gjelder spesielt for betalingsbehandlingen som en del av tjenestene. Del tre inneholder ytterligere juridiske vilkår som bestemmer det juridiske forholdet mellom deg og oss.

For å kunne bruke våre tjenester må du fullstendig akseptere disse vilkårene, sammen med vår personvernserklæring (sumup.co.uk/privacy-policy/) (“Personvernserklæring”), og ved å akseptere disse vilkårene bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert vår Personvernserklæring.

DEL EN - Tjenestene

1. Generelt

1.1. Våre tjenester gjør at du kan motta betaling med korttransaksjoner ("Transaksjon") fra dine kunder ("Kortinnehaver") ved bruk av din kompatible mobilenhet, appen vår og en terminal (som ikke behøves for manuelt innførte transaksjoner). Vi tilbyr en oppdatert liste over alle kompatible mobile enheter (sumup.no/card-reader/) og de aksepterte betalingskortene (sumup.no/pricing/) på vår hjemmeside.

1.2. Du kan bruke tjenestene enten via en terminal levert av oss eller ved manuell oppføring av betalingskortinformasjonen. Når du aksepterer transaksjoner ved hjelp av en av våre terminaler blir terminalen brukt til å behandle og autorisere transaksjoner mellom betalingskortet og våre servere.

1.3 Vi kan tilby deg kortløse betalingstjenester som gir deg muligheten til å akseptere betaling for netthandel gjennom et tredjepartsprogram (et «partnerprogram) dvs. via en mobilapplikasjon eller et nettsted, som blir tilbudt av en partner («Partner») under et eget kommersielt forhold mellom deg og partneren. Hvis du bare velger å motta netthandelbetalinger, gjelder ikke bestemmelsene i denne avtalen om kortlesere og prosedyrer knyttet til et kort som presenteres av betaleren for deg.

Vi er bare ansvarlige for betalingstjenestene som tilbys som en del av partnerprogrammet. Vi er ikke ansvarlige for funksjonaliteten til partnerprogrammet eller noen tjeneste som er gitt til deg eller kortinnehaveren av Partneren.

Hvis det er avtalt mellom deg og partner, kan vi belaste avgifter som ikke bare dekker transaksjonsgebyrene, men også inkluderer en avgift på vegne av partneren for å samle inn midler du skylder en partner under den separate kommersielle avtalen du har med partneren ("Partneravgift").

1.4. Vi vil sørge for at alle midler som kommer fra dine transaksjoner blir kreditert til oss, og vil utbetale ethvert beløp som er skyldt til deg, under disse vilkårene, til bankkontoen din etter at vi har mottatt dem ("utbetaling"). Før hver utbetaling vil vi trekke fra gjeldende avgifter ("gebyrer"). Hvis du velger en prisplan ("plan"), vil du betale eventuelle gjeldende gebyrer basert på planen du velger. Våre nåværende gebyrer og planer er oppført på vår hjemmeside (sumup.no/priser).

1.4.1. Ved å godta disse vilkårene erklærer du, og anmoder fra oss, at vi kan kreve blandede avgifter for forskjellige kortprodukter i henhold til gebyrplanen.

1.4.2. Vi vil gi deg tilgang til pågående kontoutskrifter. Ved å godta disse vilkårene, anmoder du om og godtar at vi samler gebyrinformasjon etter merke, søknad, betalingsinstrumentkategorier og priser for bytteavgifter som gjelder for transaksjonen, som gjeldende, og at vi gjør denne informasjonen tilgjengelig for deg med jevne mellomrom, minst en gang per måned og på en måte som gjør at du kan lagre informasjonen og reprodusere den i uendret form.

1.5. Våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene er begrenset til å tilby deg en konto og til tjenestene. Vi vil bruke alle rimelige midler for å kunne tilby tjenestene til deg tjuefire (24) timer i døgnet, syv (7) dager i uken, hele året. Vi kan imidlertidig, etter eget skjønn, suspendere tjenestene til deg, eller begrense varigheten av tjenestene for å utføre vedlikeholdstjenester eller hvis det er påkrevd ved lov, eller hvis du ikke har overholdt materielle forpliktelser i henhold til disse vilkårene, eller hvis det er rimelig mistanke om hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme.

1.6. Vi kan tilby deg en Transaksjonshistorikk og videre analysesystemer, hvis det er aktuelt.

1.7. Vi kan når som helst oppdatere eller endre tjenestene med umiddelbar virkning uten forvarsel.

1.8. Vi forbeholder oss retten til å utnevne en tredjepart for å oppfylle noen eller alle våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

2. SumUp-konto

2.1. For å bruke SumUp-tjenestene må du registrere deg og opprette en SumUp-konto ("Konto"). Du bekrefter at all informasjon du har opplyst om deg selv og / eller din virksomhet, er gyldig når du godtar disse vilkårene. Ved vellykket registrering vil du motta en bekreftelsesepost til din primære, registrerte e-postadresse. Du kan kun åpne en (1) konto, med mindre vi spesifikt godkjenner åpningen av flere kontoer eller underkontoer. Du må sørge for at informasjonen som er registrert på din konto alltid er nøyaktig og oppdatert.

2.2. Du må velge et rimelig beskrivende identifikasjonsnavn som - hvis det er forskjellig fra firmanavnet ditt - tydelig identifiserer deg eller din bedrift og gir ditt riktige kontaktnummer. Identifikasjonsnavnet og kontaktnummeret kan bli vist på kontoutskriften til kortinnehaverens kreditt- eller debetkort.

2.3. Når du har registrert deg og opprettet en konto og akseptert disse vilkårene, kan vi utføre en kredittsjekk på deg og kreve at du må levere tilleggsdokumentasjon for at vi skal kunne utføre nødvendige kontroller i samsvar med lover og forskrifter om anti- hvitvasking og anti-terrorisme som er bestemt av oss etter eget skjønn. Vi vil anskaffe oss denne kredittinformasjon og foreta slike tilleggskontroller og du forventes å hjelpe oss i den forbindelse og i den grad det er nødvendig.

2.4. Avgjørelsen om at identiteten din er blitt korrekt verifisert i henhold til punkt 2.3, vil være helt etter vårt eget skjønn. Inntil du har blitt identifisert og verifisert av oss, utgjør disse vilkårene en foreløpig avtale som binder deg fullstendig, og vi forbeholder oss retten til å si opp eller ikke å begynne å levere tjenestene under disse vilkårene når som helst i denne perioden.

2.5. Din konto vil bli registrert på en av våre servere. Vi vil holde et beløp som tilsvarer eventuelle beløp vi skylder deg separat fra våre egne midler, men sammen med beløpene som holdes på vegne av andre kontoer, på en segregert bankkonto i samsvar med våre lovbestemte forpliktelser.

2.6. Hvis det ikke er aktivitet på SumUp-kontoen din i løpet av to (2) år kontinuerlig, har vi rett til å sende et varsel til din registrerte e-postadresse. Hvis du ikke svarer på vårt varsel innen tretti (30) dager og oppgir at du vil beholde kontoen din, vil vi automatisk lukke din konto. Dine midler vil bli håndtert i henhold til gjeldende lov, og hvis tillatt så vil det tilfalle SumUp.

3. Begrensninger ved bruk av tjenestene

3.1.For å kunne bruke tjenestene våre trenger du en kompatibel mobilenhet og internett-tilkoblingstjenester som leveres av en tredjepart. Slike tredjeparter kan belaste deg for bruk av mobilenheten og / eller internett-tilkobling for å få tilgang til tjenestene, og du er eneansvarlig for betalingen av slike avgifter.

3.2. Ved å godta disse vilkårene bekrefter du at du er en fysisk eller juridisk person som kun handler i egen kommersiell eller profesjonell kapasitet, og ved undertegnelsen er disse vilkårene behørig autorisert til å drive virksomhet i et eller flere av landene som støttes av oss ("Områder”). Vi vil tilby og oppdatere, fra tid til annen, en liste over områdene på vår nettside (sumup.no/priser/). Hvis du er en fysisk person må du være atten (18) år eller eldre for å kunne bruke tjenestene. Vi kan når som helst kreve at du må gi bevis på din alder.

3.3. Ved å godta disse vilkårene, godtar du også nettverksreglene ("Nettverksregler") som er angitt av kredittkortorganisasjonene, inkludert, men ikke begrenset til Visa, Mastercard and American Express (sammen, "Kortordninger"). Nettverksreglene kan kreve at noen av våre selgere inngår en egen avtale med en av våre overtakende bankpartnere eller kortordningene selv, avhengig av deres transaksjonsvolum. Hvis du er en slik selger så vil vi varsle deg og gi deg en egen avtale på det tidspunkt. Hvis det skulle være konflikt mellom disse vilkårene og overtakers avtale, skal vilkårene for overtakersavtalen ha forrang for å løse denne konflikten.

3.4. Uten en spesiell forhåndsgodkjenning fra oss har du ikke rett til å akseptere transaksjoner relatert til varer og eller tjenester, (i) som ikke er tilbudt til din egne brukerkonto eller leveres på bestilling til andre tredjeparter enn deg; (ii) som ikke er oppgitt i ditt normale forretningsområdet og identifisert for oss, inkludert å motta tilbakebetaling av tidligere innvilget kreditt eller av kontantbetaling som tidligere er gjort av deg til Kortinnehaveren; (iii) involvering eller tilknytting til ulovlig innhold, innhold som er underlagt beskyttelse av mindreårige i henhold til gjeldende lovgivning, eller instruksjoner for å lage våpen eller sprengstoff (iv) som er relatert til gamblingtjenester, uansett om de er ulovlige eller ikke, i henhold til gjeldende lover (v) som er relatert til sexbutikker eller pornografisk underholdning (unntatt for voksne underholdningsblader); (vi) som er relatert til våpen eller ulovlige stoffer eller produkter; (vii) som er relatert til alkohol eller tobakk i den grad at alkoholen og tobakken representerer de eneste produktene som selges av virksomheten din; (viii) som vi med rimelighet mener å være i stand til å skade kortordningene eller vårt omdømme; (ix) som er forbudt i henhold til lover eller forskrifter som gjelder for deg, for kortinnehaveren eller for dine produkter eller tjenester, eller som er ulovlige. Vi vil etter eget skjønn avgjøre om din bruk av tjenestene skal anses som tilskrevet noen av de ovennevnte produktene eller tjenestene, og derfor ikke i samsvar med vilkårene. Vi forbeholder oss retten etter eget skjønn om å legge til kategorier av forbudte transaksjoner eller virksomhetskategorier ved å legge til kategorier enten i disse vilkårene eller en akseptabel brukspolicy som er publisert på Brukerstøttesiden på nettstedet vårt.

3.5. Hvis du gjør, eller forsøker å gjøre, enhver transaksjon som vi mener er i strid med disse vilkårene eller loven og/eller utsetter oss, andre brukere av våre tjenester eller våre prosessorer for skade (inkludert, uten begrensning, svindel, merkevare- eller omdømmeskade, eller kriminelle handlinger) forbeholder vi oss retten til ikke å autorisere, å suspendere eller reversere transaksjonen; og/eller å lukke eller suspendere kontoen din; og/eller å rapportere transaksjonen til de relevante politimyndighetene; og/eller kreve erstatning fra deg; og/eller belaste deg et administrasjonsgebyr på inntil 200 EUR hvis vi benytter noen av de ovennevnte.

4. Terminaler og programware

4.1. Du kan kjøpe, leie eller låne våre terminaler til en kjøpspris eller leieavtale som er bestemt av oss fra tid til annen, eller som vist på vår nettside. Separate vilkår kan gjelde for kjøpet.

4.2. Du kan bare bruke en terminal per konto. På forespørsel kan vi gi deg flere terminaler for eventuelle ekstra kontoer eller underkontoer.

4.3. Du har ikke lov til å selge, leie, lisensiere eller overføre terminalen til en tredjepart eller tillate bruk av terminal til en tredjepart. Du har heller ikke lov til å endre programvaren eller maskinvaren til terminalen på noen måte. Du kan ikke bruke terminalen til noe annet formål enn å akseptere transaksjoner via din installerte versjon av appen.

4.4. Bortsett fra ved kjøp av terminalen, må du returnere terminalen til oss på vår forespørsel, enten ved terminering eller utløp av disse vilkårene, eller for å erstatte en eksisterende terminal. Hvis du avslutter disse vilkårene, skal du returnere terminalen på egen bekostning.

4.5. Du må installere alle appoppdateringer for å fortsette å bruke tjenestene.

5. Dine forpliktelser

5.1. Du kan initiere betalinger i henhold til disse vilkårene ved å bruke terminaler som ble gitt til deg av oss.

5.2. Du kan ikke akseptere transaksjoner der betalingskortet ikke inneholder alle elementene som er typiske for den typen kort, hvor betalingskortet ser ut til å være manipulert eller skadet, eller hvis betalingskortet er utløpt.

5.3. Uten vår tillatelse kan du ikke angi en minimumsgrense som er høyere enn 1,00 GBP for transaksjoner. Videre må du gi kortinnehaverne minst samme betingelser som du gir til de kundene som betaler kontant for dine varer og/eller tjenester, og at du ikke vil belaste kortinnehaverne noen ekstra beløp eller tilleggsavgifter.

5.4. Du må overvåke din konto og transaksjonslogg og refundere til den respektive kortinnehaveren eventuelle transaksjoner du mottok ved en feil eller overskuddet der transaksjonsbeløpet var feil.

5.5. Du må straks informere oss om eventuelle endringer i informasjonen du oppga ved tidspunktet for inntreden av disse vilkårene, inkludert endringer i typen eller arten av virksomheten din, endringer i produktsortimentet, salg eller leie av firmaet ditt eller eierskifte, endring av firmaets juridiske skjema eller navn, endringer i adresse eller selskapets bankkontodetaljer, en vesentlig ugunstig endring i din økonomiske tilstand og endringer i informasjonen du har gitt i samsvar med lovene mot hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme.

5.6. Du må vise enhver SumUp-reklamemateriale du mottar fra oss i vanlig visning i dine forretningslokaler. Slikt materiale kan bestå av klistremerker til butikken eller bilvinduet med SumUp-logoen og/eller kortordningens logoer eller tegn, eller brosjyrer som kreves å bli vist av kortordningene, loven eller SumUp.

5.7. Du må kunne gi kortinnehaveren en papirbasert kvittering av transaksjonen, dersom det kreves i henhold til lov eller kortordnings forskrifter. I tillegg kan du gi kortinnehaveren et valg (men ikke i stedet for en papirbasert kvittering dersom dette er påkrevd av loven) om å motta en kvittering for transaksjonen på e-post eller tekstmelding.

5.8. Du erkjenner at du er eneansvarlig for å sikre at kontoinnloggingsinformasjonen er trygg fra andre personer, at ingen brukere av terminalen skal manipulere datainngangen og at det ikke er uautorisert bruk av kontoen din, terminaler eller annen konfidensiell informasjon knyttet til bruken av tjenestene. Hvis du mistenker eller vet at kontoen din har blitt brukt uten autorisasjon, må du umiddelbart underrette oss og/eller endre påloggingspassordet ditt på vår nettside. Vi tar rimelige tiltak for å forhindre uautorisert bruk av dataene dine når vi mottar et slikt varsel.

5.9. Du er forpliktet til å overholde gjeldende bestemmelser i Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) i løpet av perioden til disse vilkårene ("PCI Compliance"). Spesielt må du overholde disse forskriftene med hensyn til lagring, behandling og overføring av betalingskortdata. Informasjon om PCI-DSS er tilgjengelig på nettstedet til PCI Council.

5.10. Du må omgående gjennomgå eventuelle utskrifter (for eksempel fakturaer eller erklæring av oppgjør) som tilbys av oss, samt oppgjør, refusjoner, tilbakebetalinger eller andre transaksjoner, betalt eller belastet til din eller kortinnehaverens bankkonto. Du må klage på utskriften uten unødig forsinkelse senest innen tjuefem (25) virkedager ("Virkedager" som gjelder hvilken som helst dag fra mandag til fredag, men ikke helligdager) etter mottak av den relevante utskriften eller dato for den respektive betalingen. Mangel på innsigelse i tide vil anses som en godkjennelse. Vi forbeholder oss retten til å omstille rettede utskrifter eller rette eventuelle betalinger etter at fristen er utløpt. Med unntak av loven, er du eneansvarlig for å holde oversikt over alle transaksjoner og annen data knyttet til kontoen din og din bruk av tjenestene.

DEL TO – Betalingsbehandling

6. Midler

6.1. I henhold til disse vilkårene så gir du oss, og enhver finansinstitusjon som vi samarbeider med, tillatelse til å holde, motta og utbetale midler som angitt i punkt 1.3 på dine vegne. Den ovennevnte autorisasjonen vil forbli i full kraft frem til din konto er stengt eller avsluttet. Utbetalinger til bankkontoen din utføres, i hvert fall delvis, av tredjeparts finansinstitusjoner (for eksempel bankene hvor du og vi har våre bankkontoer), og vi er ikke ansvarlige for den resterende kreditten av midler til din bankkonto etter at vi har utbetalt midlene til din bank.

6.2. Du vil ikke motta renter eller andre inntekter på eventuelle midler på kontoen din. Du gir ugjenkallelig til oss alle rettigheter og juridiske interesser til eventuelle renter og/eller andre inntekter som kan påløpe eller skyldes midler på kontoen din.

6.3. Hvis du behandler transaksjoner der kortinnhaverens betalingsdetaljer blir manuelt lagt inn i vår app eller kortinnhaverens smarttelefon for et samlet beløp som overskrider vår grense i enhver følgende syvdagersperiode, så vil SumUp tilbakeholde beløpet som overskrider denne grensen i tretti (30) dager før overførsel av midlene til din konto. Hvis du av en eller annen grunn skulle overskride den overnenvte grensen kan du kontakte oss og be om en akselerert utbetalingsplan. SumUp vil vurdere din forespørsel på bakgrunn av en rekke faktorer for å fastlå om du kvalifiserer deg til slike akselererte utbetalinger. Grensen for slike manuelt innførte transaksjoner finnes i avgiftsseksjonen på vårt nettsted.

6.4. Vi vil ikke foreta utbetalinger av midler knyttet til transaksjoner som ennå ikke er blitt mottatt av oss fra de utpekte finansinstitusjonene.

6.5. Vi forbeholder oss retten til å utføre en undersøkelse eller løse eventuelle uoverensstemmelser knyttet til kontoen din, og som følge av dette kan vi begrense tilgangen til midlene dine i løpet av den tiden det tar for oss å gjøre dette. Vi kan også begrense tilgangen til dine midler som kreves ved lov eller rettsordre.

7. Reserve

7.1. For å sikre utførelsen av dine betalingsforpliktelser i henhold til disse vilkårene, har vi når som helst rett til å midlertidig tilbakeholde utbetalinger til deg og å oppnå en reserve ("Reserve"). Vi kan tilbakeholde en reserve basert på risikoprofil etter eget skjønn for din bruk av tjenestene.

7.2. Uten hensyn til paragraf 7.1, så skal reserven også bistå som sikkerhet til vår fordel, og vi har rett til å samle inn og trekke fra reserven alle beløp som du skylder oss i henhold til disse vilkårene, inkludert eventuelle utestående kontobalanser, uten forvarsel til deg i hvert enkelt tilfelle.

7.3. Hvis du skylder oss et beløp som overstiger reservens beløp må du umiddelbart, men ikke senere enn 3 (tre) virkedager etter forespørselen, betale oss det aktuelle beløpet. Du gir oss herved uttrykkelig tillatelse til å debetere enhver beløp du skylder oss, inkludert eventuelle kostnader og utgifter som oppstår i forbindelse med innkrevingen av disse beløpene, fra bankkontoen din som blir brukt til utbetalinger og/eller ditt kredittkort eller bankkonto som brukes til å kjøpe våre terminaler eller å trekke disse beløpene fra eventuelle utbetalinger som er skyldt til deg. Mangel på betaling av beløp som du skylder oss vil være et grovt brudd på disse vilkårene, og du må ta deg av alle kostnader forbundet med innsamling av slike beløp, inkludert uten begrensning advokatavgifter og utgifter, innkrevingsavgift og eventuelle gjeldende renter.

8. Tilbakeføring

8.1. Beløpet på en transaksjon kan bli tilbakeført til din konto hvis transaksjonen er omstridt, reverseres av hvilken som helst grunn av den aktuelle kortordningen, vår prosessor, kortinnehaveren eller noen av våre utpekte finansinstitusjoner ikke var autoriserte, eller at vi har en annen grunn til å tro at transaksjonen ikke var autorisert, eller er ulovlig, mistenksom eller i strid med disse vilkårene ("tilbakeføring").

8.2. Du må bistå oss, på din egen bekostning, når du blir bedt om å undersøke noen av dine transaksjoner som er blitt behandlet gjennom tjenestene, og bekrefte at mangel på å ikke bistå oss med hjelp i tide, inkludert å gi nødvendig dokumentasjon senest ti (10) virkedager etter vår forespørsel, kan føre til en irreversibel tilbakebetaling. Vi forbeholder oss retten til å kreve gebyr for å undersøke og eller formidle eventuelle tilbakeføringer; eventuelle avgifter vises på vår nettside.

8.3. Hvis en konflikt om tilbakeføring ikke er løst av enten utstedelsesbanken eller kortordningen til din fordel, eller hvis du velger å ikke bestride en tilbakeføring, forbeholder vi oss retten til å samle inn det opprinnelige transaksjonsbeløpet pluss gebyrene og kreditere det opprinnelige transaksjonsbeløpet tilbake til kortinnehaveren.

8.4. Hvis vi avgjør at du pådrar for mange tilbakeføringer har vi rett til å utsette utbetalinger fra kontoen til bankkontoen din, beholde et beløp i reserve som er rimelig bestemt av oss for å dekke forventede tilbakeføringer og tilknyttede gebyrer, eller avslutte eller suspendere tjenestene og stenge kontoen din.

9. Refusjon og retur

9.1. Under disse vilkårene og ved å godta transaksjoner med tjenestene, må du behandle returer og gi refusjoner gjennom kontoen din i samsvar med disse vilkårene og nettverksreglene.

9.2. Nettverksreglene krever at du – blant andre krav - tilbyr og viser på kjøpstidspunktet rettferdige retur- og avbestillingsregler, og ikke gir kontantrefusjoner på transaksjoner, med mindre det er pålagt ved lov, og ikke godtar kontanter eller andre verdier for å gjøre en refusjon av en transaksjon.

9.3. Refusjonsbeløpet må inkludere alle skatter som kreves for å bli refundert, og kan ikke overstige beløpet for den opprinnelige transaksjonen.

9.4. Ved bytte, delvis retur eller feilaktige transaksjon eller transaksjonsbeløp, må du alltid refundere det totale beløpet for den opprinnelige transaksjonen først og deretter starte en ny transaksjon for eventuelle nye varer og/eller tjenester som er solgt eller beløp som faktisk skal betales.

9.5. Refusjoner som er behandlet via kontoen din, er autorisert i opptil tretti (30) dager fra dagen du startet transaksjonen. Vi vil samle inn det opprinnelige transaksjonsbeløpet pluss gebyrene, og kreditere det opprinnelige transaksjonsbeløpet tilbake til kortinnehaveren.

9.6. Hvis vi avgjør at du behandler en overflødig mengde av refusjoner, kan vi deaktivere din mulighet for refusjon.

10. Skatter

Du er ansvarlig for å avgjøre, innhente, holde tilbake, rapportere og overlate til de relevante skattemyndighetene enhver og alle skatter som er vurdert, påløpt eller pålagt å bli innsamlet, betalt eller holdt tilbake av en hvilken som helst grunn i forbindelse med bruken av våre tjenester. Hvis det er forbeholdt ved lov eller myndighet, er vi autorisert, men ikke forpliktet til, å rapportere dine kontoopplysninger og oversikten over transaksjoner til de relevante myndighetene.

DEL TRE - Ytterligere juridiske vilkår

11. Vårt ansvar

11.1. I den grad det er tillatt av loven, er vi ikke ansvarlige for direkte eller indirekte tap og skader eller mislighold i henhold til disse vilkårene, som skyldes at vi overholder lov og forskriftskrav og med nettverksreglene, enhver force majeure-hendelse eller ditt brudd på disse vilkårene eller eventuelle gjeldende lovbestemmelser og forskrifter.

11.2. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle indirekte eller følgende skader, inkludert tap av fortjeneste eller tap av omdømme.

11.3. Ingenting i disse vilkårene utelukker vårt ansvar for ethvert lovbestemt ansvar som ikke kan utelukkes eller endres ved avtale mellom partene.

11.4. SumUp garanterer ikke, og skal ikke gjøres ansvarlig for handlinger eller unnlatelser fra tredjeparter som er involvert i tjenestene eller for tredjepartsannonsering på vår nettside.

11.5. Vi skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle forstyrrelser eller forringelser av tjenestene eller for forstyrrelser eller forringelser av mellommannstjenester i henhold til disse vilkårene.

11.6. Under enhver omstendighet er vi ikke ansvarlige for eventuelle krav, forhandlinger, skader eller tap i et beløp som overstiger beløpet av gebyrene som er samlet inn av oss for levering av tjenestene til deg i løpet av de siste tre (3) månedene før forekomsten av begivenheten som det endelige kravet er basert på.

11.7. Vi skal ikke holdes ansvarlige for eventuelle feil i tredjeparts maskinvare og andre produkter som vi kan selge eller inkludere med tjenestene. Produsenten, som er eneansvarlig for service og support, skal angi garanti og andre vilkår for slik maskinvare og produkter.

12. Erstatning

Du vil erstatte, forsvare og holde oss og våre ansatte, styremedlemmer, agenter, partnere og representanter og våre prosessorer trygge fra og imot alle krav, kostnader (inkludert uten begrensning rimelige advokatavgifter), tap og skader som oppstår som følge av krav, handling, revisjon, etterforskning eller annen prosedyre som følge av (i) brudd på lov, regel eller regulering av gjeldende jurisdiksjon eller noen av bestemmelsene i disse vilkårene, nettverksreglene eller eventuelle andre vilkår og betingelser som gjelder for kontoen din; eller (ii) din urettmessige eller ukorrekte bruk av tjenestene; eller (iii) enhver transaksjon som du har sendt gjennom tjenestene; eller (iv) ditt brudd på tredjeparts rett, inkludert uten begrensning retten til personvern, publisitetsrettigheter eller immaterielle rettigheter; eller (v) andre parters tilgang og/eller bruk av tjenestene med ditt unike brukernavn, passord eller annen passende sikkerhetskode.

13. Konfidensialitet & personvern

13.1. Vi og du skal behandle konfidensiell informasjon du mottar fra oss, eller som vi mottar fra deg eller fra kortinnehaveren, i forbindelse med denne avtalen som konfidensiell, og spesielt ikke tillate tredjeparter tilgang til slik fortrolig informasjon. Spesielt er eventuelle drifts- og/eller forretningshemmeligheter om deg eller oss, samt eventuelle ikke-anonyme opplysninger om kortinnehaveren, konfidensiell informasjon. Du og vi er forpliktet til å overholde gjeldende databeskyttelsesregulering og å ta tilstrekkelige forholdsregler mot uautorisert bruk av kort og kortinnehaverdata. Slik data kan bare lagres hvis, og så lenge, det er absolutt nødvendig.

13.2. Hvis personopplysninger om kortinnehaverne overføres tilbake fra oss til deg, kan du bare bruke denne dataen i den grad som kreves for å kontrollere grenser, for å ta tiltak mot svindel eller for å unngå mislighold, og ikke til andre formål som profilering (f.eks. evaluering av kjøpsadferd) eller for salgs- og markedsføringsaktiviteter, med mindre kortinnehaveren spesielt samtykker til annen bruk. Du kan ikke utlevere eller distribuere slik informasjon til en tredjepart eller bruke informasjonen til markedsføringsformål, med mindre du mottar kortinnehaverens uttrykkelige samtykke. Du må overholde all relevant databeskyttelseslovgivning.

13.3. Mer detaljert informasjon om hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dataene, finner du i vår personvernerklæring på vår nettside.

14. Tredjepartsrelasjoner Vi er ikke del av det juridiske forholdet mellom deg og kortinnehaveren, og vi påtar oss intet ansvar for det underliggende formålet med noen transaksjoner, inkludert, men ikke begrenset til, kvaliteten og arten av varene og tjenestene du tilbyr for salg, salgspris, rabatter, garantibetingelser osv. Du må alltid presentere deg som en separat enhet fra SumUp.

15. Vilkår, suspensjon, oppsigelse

15.1. Du kan når som helst si opp og lukke kontoen din. Vi kan når som helst suspendere eller avslutte og stenge kontoen din uten grunn og til enhver tid, etter å ha forhåndsvarslet deg. Vi kan også suspendere eller avslutte og stenge kontoen din uten forvarsel hvis: (i) du bryter noen av disse vilkårene eller andre betingelser som gjelder for bestemte tjenester som dekkes av separate vilkår og betingelser, inkludert, men ikke begrenset til, nettverksreglene; eller (ii) du bryter, eller vi har grunn til å tro at du bryter, med lov eller forskrift som gjelder for din bruk av våre tjenester; eller (iii) vi har grunn til å tro at du på noen måte er involvert i uredelig aktivitet, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller annen kriminell aktivitet; eller (iv) du utgjør for oss en uakseptabel risiko for kreditt eller bedrageri, eller (v) hvis vi med rimelighet mener at kontoen din er blitt kompromittert, eller av andre sikkerhetsgrunner.

15.2. Hvis kontoen din avsluttes eller stenges av en eller annen grunn, må du: (i) fortsette å være bundet av disse vilkårene, (ii) umiddelbart slutte å bruke tjenestene, (iii) bekrefte at lisensen for å få tilgang til og bruke tjenestene som er gitt til deg under disse vilkårene skal ende, (iv) godta at vi forbeholder oss retten til, men har ingen forpliktelse til, å slette all din kontodata som er lagret på våre servere, og (v) ikke gjøre oss ansvarlige for deg eller noen annen tredjepart for oppsigelsen av tilgangen til tjenestene eller for sletting av kontodata.

15.3. Etter den effektive oppsigelsen av kontoen din, må du umiddelbart betale oss alle beløp som du skylder under disse vilkårene, og vi skal også betale deg alle beløp som vi skylder deg under disse vilkårene. Uten hensyn til ovennevnte bestemmelse har vi rett til å tilbakeholde reserven til kontoen endelig er gjort opp, inkludert eventuelle tilbakeføringer, men under alle omstendigheter ikke mer enn tretten (13) måneder etter effektiv avslutning.

16. Kommunikasjon

16.1. Skriftlig kommunikasjon og meldinger fra oss til deg vil bli sendt via e-post til din angitte e-postadresse eller lagt ut på vår hjemmeside. Denne kommunikasjonen og meldingene antas å bli mottatt av deg innen tjuefire (24) timer etter at det er lagt ut på vår nettside, eller innen tjuefire (24) timer etter at e-posten er blitt sendt til deg, med mindre vi får beskjed om at e-posten ikke ble levert.

16.2. For dette formålet må du til enhver tid opprettholde minst en gyldig e-postadresse på kontoen din. Vi tar ikke ansvar hvis den eneste e-postadressen du oppgir er ugyldig, eller hvis du har endret e-postadressen din, men ikke har varslet oss om denne endringen.

16.3. Du må sjekke innkommende meldinger regelmessig og ofte. E-postene kan inneholde lenker til videre kommunikasjon på vårt nettsted. Når lovgivningen krever at vi gir deg informasjon på et varig medium, vil vi enten sende deg en e-post eller sende deg et varsel som henviser deg til informasjon på vårt nettsted på en måte som gjør at du kan få informasjonen i utskriftsformat. Du må beholde kopier av all kommunikasjon vi sender eller gjør tilgjengelig for deg.

16.4. Bortsett fra kommunikasjon via e-post, forbeholder vi oss retten til å kontakte deg via brev eller telefon, når det er aktuelt. All kommunikasjon eller varsler som blir sendt på post vil bli ansett som mottatt tre (3) virkedager fra datoen da det ble postet i Norge, eller innen fem (5) virkedager etter det er blitt postet for internasjonal post.

16.5. Vi vil sette ditt foretrukne språk basert på landet du velger under registreringsprosessen, og vi sender deg standardkommunikasjon på ditt valgte språk. For ikke-standardkommunikasjon forbeholder vi oss retten til å kommunisere med deg på engelsk. Dokumenter eller kommunikasjon på andre språk er kun for enkelhets skyld og skal ikke utgjøre en forpliktelse for oss til å videreføre kommunikasjon på det språket.

17. Immaterielle rettigheter

17.1. Immaterielle rettigheter ("IPR") indikerer alle rettigheter som er direkte eller indirekte knyttet til tjenestene, terminaler, nettstedet, internett-domenenavn, alt innhold, teknologien knyttet til tjenestene og alle logoer, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, moralske rettigheter, databasettigheter, varemerker, navnrettigheter, bruksmodeller og designrettigheter, patenter og alle andre eksklusive og ikke-eksklusive rettigheter over hele verden som eksisterer nå eller vil komme til å eksistere, blir gitt eller overført i fremtiden.

17.2. Vi (eller våre lisensgivere) er eksklusive eier av alle IP-rettigheter som gjelder tjenestene, og ingenting i disse vilkårene skal tolkes som overføring eller konsesjon av IP-rettighetene til deg. Du kan ikke kopiere, imitere eller bruke IP-rettighetene uten vårt skriftlige samtykke.

17.3. Vi gir deg en personlig, begrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallelig, ikke-overførbar lisens (uten rett til å sublisensiere) med elektronisk tilgang og bruk av tjenestene med formål om å akseptere transaksjoner.

17.4. Uten vårt skriftlige samtykke kan du ikke (i) overføre noen rettigheter som er gitt til deg under disse vilkårene til en tredjepart; (ii) gi en tredjepart mulighet til å bruke tjenestene (til leie, leasing eller på andre måter); (iii) få tilgang til eller overvåke innhold, materiale eller informasjon på et hvilket som helst SumUp-system manuelt eller ved hjelp av automatiserte midler som roboter, internett-edderkopper, web-skrapere osv.; (iv) kopiere, reprodusere, endre, modifisere, opprette avledede verk, offentliggjøre, republisere, laste opp, poste, overføre, videreselge eller distribuere innhold, materiale eller informasjon om SumUp; (v) bryte restriksjonene i noen av overskriftene for robotekskludering på tjenesten, arbeide rundt, omgå noen av de tekniske begrensningene i tjenesten, bruke verktøy for å aktivere funksjoner som ellers er deaktivert i tjenesten, eller dekompilere, demontere eller på andre måter gjøre omvendt konstruksjon av Tjenesten, bortsett fra i den grad at slik restriksjon er uttrykkelig forbudt ved lov; eller (vi) bruke tjenestene til andre formål enn det som er tillatt i disse vilkårene.

17.5. Du kan generere og sende inn innhold til oss som en del av bruken av tjenestene ("brukerinnhold"). Du må beholde alle rettighetene i brukerinnholdet ditt, underlagt de rettighetene du gir oss ved å godta disse vilkårene. For ethvert brukerinnhold som du sender inn, bekrefter du at du er innholdseier eller at du har tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren til å laste opp innholdet, og du gir oss en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royalty-fri, fullt betalt, overførbar, og sublisensierbar rett til å bruke og reprodusere det innholdet i markedsføringsaktiviteter og offentlig visning relatert til tjenestene eller SumUp. Du kan slette brukerinnhold som er sendt av deg ved å stenge kontoen din. Du kan ikke sende brukerinnhold til tjenester som: (i) er falsk, villedende, ulovlig, uanstendig, pornografisk, ærekrenkende, truende, plagsom, hatefull, fornærmende eller inflammatorisk; (ii) oppfordrer oppførsel som vil bli ansett som et lovbrudd eller gir opphav sivilt ansvar; (iii) bryter enhver plikt eller rettigheter til personer eller enhet, inkludert rettigheter til publisitet eller personvern (iv) inneholder ødelagte data eller andre skadelige, forstyrrende eller ødeleggende filer; (v) annonserer produkter eller tjenester som er konkurransedyktige med SumUps eller dets partners produkter og tjenester; eller (vi) basert på vår egen dom, forbyr enhver person eller enhet å bruke eller nyte tjenestene, eller som kan utsette oss for skade eller ansvar. Selv om vi ikke har noen forpliktelse til å vise, redigere eller overvåke brukerinnhold, forbeholder vi oss retten til å redigere eller slette brukerinnhold når som helst uten å varsle deg. Du anerkjenner at ved å bruke tjenestene, kan du bli utsatt for støtende eller uanstendig brukerinnhold. Vi påtar oss ikke ansvar for tap eller skade for noe av brukerinnholdet ditt.

18. Endringer

18.1. Vi har rett til å endre disse vilkårene til enhver tid og å endre, slette, avbryte eller pålegge vilkår for ethvert aspekt av tjenestene.

18.2. Vi vil varsle deg om eventuelle foreslåtte endringer i disse vilkårene ved å sende en e-post til din primære e-postadresse som er registrert på kontoen din eller ved å varsle deg på appen.

18.3. Den foreslåtte endringen trer i kraft to (2) måneder etter datoen endringen ble varslet, med mindre du har gitt oss beskjed om at du protesterer mot de foreslåtte endringene før endringene trer i kraft. Endringer som gjør disse vilkårene mer gunstigere for deg, trer i kraft umiddelbart hvis det er angitt i endringsmeldingen.

18.4. Den nyeste versjonen av vilkårene er tilgjengelig på vår hjemmeside.

19. Ugyldighet

Dersom en domstol med kompetent jurisdiksjon anser deler av disse vilkårene for å være ugyldige, ulovlige eller uhåndterlige, skal de delene skilles fra resten av vilkårene, som skal fortsette å være gyldige og håndheves i størst mulig grad etter loven.

20. Tildeling

20.1. Vi har rett til å fritt tildele våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en tredjepart, og ditt samtykke til slik tildeling skal anses som gitt i henhold til disse vilkårene.

20.2. Du kan ikke tildele noen av dine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til tredjepart uten vårt skriftlige samtykke.

21. Tvister

21.1. Eventuelle klager om tjenestene skal rettes til oss i første omgang ved å kontakte vår kundeservice.

21.2. Enhver tvist som oppstår som følge av, eller i forbindelse med disse vilkårene, inkludert uten begrensning eventuelle uoverensstemmelser om dens gyldige konklusjon, eksistens, ugyldighet, brudd, oppsigelse eller invaliditet, skal endelig henvises til og vedtas av domstolene i Norge, bortsett fra når det er forbudt i EU-loven. Før tvisten blir henvist til retten, vil du og vi forsøke å løse tvisten ved vennlige forhandlinger.

22. Gjeldende lov

Din konto opererer i Norge, og disse vilkårene styres av, og tolkes under og i samsvar med engelsk lov.